نمایش یک نتیجه

دستگاه کربناته سازی فوری آب گازدار لپرسو LPSWMKBK ا LePresso Sparkling Water Instant Carbonation Machine

3,600,000 تومان
  • ظرفیت بطری: 0.85L
  • زمان بهره برداری: 4 ثانیه
  • عمل آسان
  • طراحی هوشمند
  • طراحی بی سیم
  • دوستدار محیط زیست
  • حفاظت های داخلی
  • عملکرد 4 ثانیه